Pomoc
Táto stránka popisuje vaše práva ako občana EÚ v Spojenom kráľovstve. Ak potrebujete pomoc so štatútom systému vyrovnania v EÚ, pred kontaktovaním Settled si prečítajte informácie na webovej stránke, ako odpovede môžu byť tu. V spodnej časti tejto stránky je zoznam tém pomocníka.

Táto webová stránka bola napísaná v septembri 2021. Tento súhrn bol vtedy správny.

Uvodne stranky

Podajte žiadosť v rámci EÚ schémy usadlíka (EU Settlement Scheme)

Ako dokážete, že máte usadený (settled status) alebo pred-usadený (pre-settled) status

Zmenili sa moje osobne udaje, ako aktualizovat moje online udaje v ramci EUSS

mam pre-settled alebo settled status ale mam problemy s pristupom k sluzbam/pravam

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, môžete rozhodnutie napadnúť

Ak bude vaša žiadosť do systému vysporiadania EÚ úspešná, bude vám udelený štatút vopred urovnaný

Rodinny prislusnici

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights