Помощ
Тази страница очертава правата ви като гражданин на ЕС в Обединеното кралство. Ако имате нужда от помощ относно статуса си по схемата за уреждане на ЕС, моля, прочетете информацията на уебсайта, преди да се свържете с Settled, тъй като отговорите може да са тук. В долната част на тази страница има списък с теми за помощ.

Тази уеб страница е написана през септември 2021 г. Това резюме е правилно по това време.

(Начална страница) Помощ и информация за Вашите права

Не съм кандидатствал за статут. Какво да направя?

Имам Settled/Pre-Settled Status, но имам затруднения с използването на дигиталната система

Има промяна на данните ми и трябва да ги обновя в системата на Хоум офис

Имам статут (Pre-Settled or Settled Status), но не знам как да проверя какви права имам

Имам отказ на апликацията за статут

Имам временен статут (Pre-Settled Status) и трябва да кандидатствам за постоянен (Settled Status)

Имам семейство извън ОК и искат да дойдат при мен

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights